Digian strategian kulmakivet

 • Ylläpidetään kilpailukykyinen ja kehittyvä palveluliiketoiminta, jolla varmistetaan tasainen kassavirta ja kohtuullinen kasvu.
   
 • Kehitetään olemassa olevan tarjoaman rinnalle skaalautuvia liiketoimintamalleja nopeuttamaan kasvua. Tämä tehdään tuotteistamalla tarjoamaa monistettaviksi toimialakohtaisiksi ratkaisuiksi sekä niihin liittyviksi palveluiksi. Lisäksi kehitetään ohjelmistoja ja palveluja kansainväliseen internet-jakeluun.
   
 • Tasapainotetaan vankalla investointien hallinnalla lyhyen aikavälin tuloksentekokyky ja pitkän aikavälin kestävä kasvu.
   
 • Panostetaan henkilöstön motivaatioon ja sitoutumiseen sekä kehitetään yhtiön mielikuvaa houkuttelevana työnantajana.
   
 • Varmistetaan, että yhtiön johtaminen, rakenne ja toimintamallit luovat yhdensuuntaisen tuen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi.