Johtoryhmä

Juha Varelius

Juha Varelius, s. 1963, KTM

Digian toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen vuoden 2008 alusta. Vastaa yrityksen operatiivisesta liiketoiminnasta ja raportoi Digian hallitukselle. Aiemmin Varelius on toiminut Yhdysvalloissa bostonilaisen teknologiayrityksen Everypoint Inc:n toimitusjohtajana (2006-2007), johtotehtävissä Yahoolla ja Everypointilla Lontoossa ja Yhdysvalloissa (2002-2006) sekä erilaisissa johtotehtävissä Soneralla (1993-2002), jossa hän toimi mm. Soneran johtoryhmän jäsenenä ja Zedin toimitusjohtajana.

 
Tuula Haataja

Tuula Haataja, s. 1964, KTM

Talousjohtaja, johtoryhmän jäsen vuodesta 2013. Vastaa yhtiön taloudesta ja hallinnosta. Ennen Digialle siirtymistään Tuula Haataja työskenteli YIT:ssä Suomen rakentamispalveluiden talousjohtajana, YIT Building Services -segmentin sekä YIT Primatelin talousjohtajana (2002-2013) ja Soneralla useissa eri taloushallinnon johtotehtävissä (1995-2002). Hän on myös työskennellyt PWC:llä tilintarkastajana (1991-1995), jolloin hänen pääasialliset vastuualueensa olivat Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa.

 


 
Tommi Laitinen

Tommi Laitinen, s. 1968, yo-merkonomi, tekn. yo

Johtaja, kansainväliset tuotteet, johtoryhmän jäsen vuodesta 2005. Toiminut aiemmin Digian Competence-alueen johtajana (2009-2010), telekommunikaatioliiketoiminnan johtajana (2007-2008) ja Digian strategiasta ja kehittämisestä vastaavana johtajana (2005-2007). Lisäksi hän on toiminut Digia Oy:n ohjelmistotuotannosta vastaavana johtajana nimikkeellä Vice President, Engineering (2002-2004), laadusta ja prosesseista vastaavana johtajana (2001-2002) sekä liiketoimintayksikön johtajana (1999-2000). Ennen Digiaa Laitinen on työskennellyt IT-alalla (1991-1999) erilaisissa projekti- ja tuotehallinnan sekä ohjelmistokehitystehtävissä.

 
Juha Leppänen

Juha Leppänen, s. 1973, HTK

Johtaja, myynti ja markkinointi, johtoryhmän jäsen vuodesta 2013. Vastaa myynnistä, avainasiakkuuksista, markkinoinnista ja partneruuksista. Toiminut aiemmin CGI:ssä, jossa hänen vastuullaan olivat ohjelmisto- ja konsultointiliiketoiminnan myynti Suomessa, sekä tarjooman kehittäminen ja strategiatyö ohjelmistoliiketoiminnan osalta yksityissektorilla (2011-2013). AIMS Finlandissa Leppänen oli partneri ja johtoryhmän jäsen vastaten mentorointiohjelmista, prosesseista sekä ICT:stä ja toimi ylemmän johdon rekrytointikonsulttina (2008-2010). Lisäksi hän on toiminut CGI:ssä ja sitä edeltävissä yrityksissä mm. kansainvälisten toiminnanohjausratkaisujen ja sähköisen kaupankäynnin palvelujen johdossa (1999-2008).


 
Tom Puusola

Tom Puusola, s. 1967, tekn. yo

Johtaja, integraatio ja analytiikka, johtoryhmän jäsen vuodesta 2012. Toiminut aiemmin Digian liiketoiminnan kehitysjohtajana (2010-2013) ja integraatioliiketoiminnan vetäjänä (2009). Tätä ennen integraatioliiketoimintaan, strategisiin asiakkuuksiin sekä kehitystoimintaan liittyviä johtotehtäviä Digian teollisuus ja kauppa -divisioonassa (2006-2008), Sentera Oyj:ssä (2003-2006), Iocore Oyj:ssä (2000-2003) ja Open Solutions Group:ssa (1998-2000). Ennen Digian edeltäjälle siirtymistä työskenteli Tekniikan Akateemisten Liitto TEK:ssä julkaisu- ja internet-tehtävissä (1992-1998) sekä Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus VTT:ssä ohjelmistokehitystehtävissä (1989-1992). Opiskellut tietotekniikkaa Teknillisessä Korkeakoulussa.

 
Kimmo Vainikainen

Kimmo Vainikainen, s. 1973, insinööri

Johtaja, ratkaisut ja palvelut liiketoiminta, johtoryhmän jäsen vuodesta 2012. Toiminut aiemmin Digian projektinhallintatoimiston johtajana (2011), kompetenssien ja menetelmien kehitysjohtajana useissa eri tehtävissä (2007-2011), liiketoimintayksikön ja toimipisteen johtajana (2005-2006) sekä tätä ennen projektipäällikkönä ja konsulttina (2000-2004). Ennen Digiaa Vainikainen on työskennellyt tehohoidon- ja anestesiatietojärjestelmien kehitystehtävissä Datex Ohmedalla / Clinisoft Oy:ssä vuodesta 1998.