Hallituksen esitys voitonjaosta

Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2013 päivätyn taseen mukaan 32 893 730,71 euroa, josta tilikauden tappiota 1 850 830,89 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen mukaan pääoman palautusta maksetaan 0,10 euroa osakkeelta emoyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Pääoman palautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 14.3.2014 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Pääoman palautus maksetaan 21.3.2014.