Kaupankäynti Helsingin pörssissä tilikaudella 2013

Digia Oyj:n osake on tilikaudella noteerattu pohjoismaisessa pörssissä Informaatioteknologian IT Palvelut -toimialaryhmässä. Kaupankäyntitunnus on DIG1V. Alin kaupankäyntikurssi tilikaudella oli 2,65 euroa ja ylin 4,34 euroa. Osakkeen virallinen päätöskurssi tilikauden viimeisenä kaupankäyntipäivänä oli 3,91 euroa. Vaihdolla painotettu keskikurssi oli 3,19 euroa. Yhtiön markkina-arvo tilikauden päättyessä oli 81 623 772 euroa.

Katsauskauden aikana yhtiö vastaanotti seuraavat liputusilmoitukset:

  • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ilmoitti 22.2.2013, että sen omistus yhtiöstä on noussut yli 5 %:n liputusrajan 9,12 %:iin yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.
  • Pekka Päiviö Sivonen ilmoitti 25.2.2013, että hänen omistuksensa yhtiöstä on laskenut alle 5 %:n liputusrajan 0,85 %:iin yhtiön kaikista osakkeista ja äänistä.