Liikevaihto

Digia-konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 99,7 (100,4) miljoonaa euroa laskien 0,7 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Yhtiön katsauskauden liikevaihto laski hieman edellisvuoden vertailuluvuista. Liikevaihdon lasku johtui siitä, että vuonna 2012 yhtiöllä oli vastaavana aikana 4,5 miljoonaa euroa mobiilialueen sopimustuotekehitystoiminnasta kertynyttä liikevaihtoa, mitä yhtiöllä ei enää katsauskaudella ollut kyseisen liiketoiminnan päätyttyä vuoden 2012 lopussa. Lisäksi vuoden 2012 vertailulukuun sisältyy vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä solmittuun Qt-liiketoimintakauppaan liittynyt poikkeuksellisen lisenssisopimuksen 4,2 miljoonan euron liikevaihtoerä. Sanotun lisenssisopimuksen vaikutus pois lukien Qt-liiketoiminnasta kertynyt liikevaihto kasvoi sekä katsauskaudella (25,0 prosenttia) että neljännellä vuosineljänneksellä (23,7 prosenttia). Kasvun myötä myös koko yhtiön vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi sekä katsauskaudella 6,7 prosenttia että neljännellä vuosineljänneksellä (7,2 prosenttia). Qt-liiketoiminnan ohella liikevaihdon kehittymiseen on vaikuttanut positiivisesti etenkin toisella vuosineljänneksellä tehty yksittäinen 2,4 miljoonan euron matalakatteinen kolmannen osapuolen ohjelmistotuotteen ylläpitokauppa.

Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 41,0 miljoonaa euroa (1-12/2012 36,5 miljoonaa euroa) vastaten 41,1 (36,4) prosenttia.

Kansainvälisen liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 21,1 miljoonaa euroa (1-12/2012 20,6 miljoonaa euroa) vastaten 21,2 (20,5) prosenttia.

Qt-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 19,9 miljoonaa euroa (1-12/2012 18,7 miljoonaa euroa).