Markkinat ja Digian liiketoiminta

Yleisestä taloustilanteesta johtuva varovaisuus näkyy asiakkaiden pitkittyneenä päätöksentekona sekä kustannuspaineena asiakkaiden kilpailuttaessa hankintojaan.

Integraatioliiketoiminnassa on panostettu vahvasti kasvuun. Sen toimituskykyä on katsauskaudella vahvistettu ja henkilömäärää kasvatettu ulkoisten rekrytointien, sisäisten siirtojen sekä koulutus- ja tuotteistuspanostusten avulla. Tehdyt panostukset ja avainasiakkaiden kysynnän pysyminen hyvällä tasolla mahdollistivat katsauskaudella odotuksia paremman kasvun. Kasvutrendi jatkui vahvana myös viimeisellä vuosineljänneksellä.

Toiminnanohjausjärjestelmien kysyntä oli katsauskaudella hyvä. Kysynnässä oli kuitenkin selkeitä toimialakohtaisia eroja, asiakkaiden ostokäyttäytyminen säilyi varovaisena ja myyntisyklit ovat edelleen pitkiä. Tilaus- ja tarjouskanta ovat terveellä tasolla. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna ja saavutti katsauskaudella sille asetetut tavoitteet. Kannattavuus pysyi edellisvuoden tasolla.

Katsauskauden aikana yhtiö arvioi uudelleen Venäjän asemaa yhtiön kasvustrategiassa tulevaisuuden kasvupotentiaalin, liiketoimintariskien ja investointien kokonaishallinnan näkökulmasta. Arvioinnin seurauksena yhtiö luopui tappiollisesta Venäjän liiketoiminnastaan vuoden viimeisen neljänneksen aikana keskittyen jatkossa Qt-lisenssimyyntiin.


Qt-liiketoiminta sujui hyvin ja sen vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi katsauskaudella 25,0 prosenttia ja neljännellä vuosineljänneksellä 23,7 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kysyntä ja tarjouskanta olivat hyvällä tasolla. Neljännen vuosineljänneksen aikana ei kuitenkaan solmittu merkittäviä yksittäisiä kauppoja.

Qt-liiketoiminnan kannattavuus katsauskaudella oli heikko. Syynä tähän on se, että yhtiö on investoinut määrätietoisesti ja voimakkaasti liiketoiminnan kehittämiseen kasvun mahdollistamiseksi myös jatkossa.

Qt-liiketoiminnan painopiste on ollut vahvasti lisenssimyynnissä, mistä johtuen tuotepohjaisen liikevaihdon osuus on ollut katsauskaudella tavoitetason 75 % yläpuolella.

Katsauskauden aikana yhtiö on jatkanut aiemmin julkistamiensa suunnitelmien toteuttamista Qt-tuotekehityksessä ja toiminnan painopistealueissa. Yhtiö on joulukuussa julkistanut uuden mobiilikehittäjille suunnatun version Qt-kehitysympäristöstä, joka sisältää sekä Android- ja iOS-tuen. Uusia mobiilialustoja tuodaan mukaan tuotteen seuraavissa versioissa.