Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeen nimellisarvo on 0,10 euroa. Osakkeiden lukumäärä tilikauden 2013 päättyessä oli 20 875 645. Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita.

Digialla oli 31.12.2013 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 5 034 osakkeenomistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa olivat:

Osakkeenomistaja  Osuus osakkeista ja äänistä
 Ingman Group Oy Ab  19,6 %
 Jyrki Hallikainen  10,2 %
 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen  9,6 %
 Kari Karvinen  6,0 %
 Matti Savolainen  5,8 %
 NASDAQ OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken AB  4,6 %
 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma  3,6 %
 Nordea Pankki Suomi Oyj (Hallintarekisteröity)  1,4 %
 Etola Oy  1,0 %
 Juha Varelius  0,9 %

 

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2013

Osakkeiden lukumäärä  Osuus omistuksista  Osuus osakkeista ja äänistä
 1 – 100  23,2 %  0,4 %
 101 – 1 000  58,8 %  6,4 %
 1 001 – 10 000  16,2 %  10,4 %
 10 001 – 100 000  1,3 %  9,7 %
 100 001 – 1 000 000  0,4 %  21,9 %
 1 000 001 – 3 000 000  0,1 %  51,2 %

 

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2013

   Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä
 Yritykset  4,2 %  24,1 %
 Rahoitus ja vakuutus  0,2 %  2,5 %
 Julkisyhteisöt  0,1 %  13,2 %
 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt  0,3 %  0,9 %
 Kotitaloudet  94,7 %  51,8 %
 Ulkomaat  0,6 %  7,5 %