Selvitys tutkimus- ja kehitystoiminnan laajuudesta

Konserni on panostanut tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä tuotekehitykseen kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tutkimus- ja kehityskustannukset olivat tilikaudella 2013 konsernissa yhteensä 11,9 miljoonaa euroa (6,0 miljoonaa euroa vuonna 2012 ja 4,8 miljoonaa euroa vuonna 2011), mikä vastaa 11,9 prosenttia liikevaihdosta (6,0 prosenttia liikevaihdosta vuonna 2012 ja 3,9 prosenttia vuonna 2011).