Taloudellista asemaa ja tulosta kuvaavat tunnusluvut

  2013 2012 2011 2010 2009
 Liikevaihto  99 740  100 448  121 940  130 825  120 335
 Liikevoitto  -2 822  6 884  -22 168  17 164  -7 796
 Liikevoitto %:a liikevaihdosta  -3 %  7 %  -18 %  13 %  -6 %
 Oman pääoman tuotto %  -10 %  10 %  -42 %  18 %  -21 %
 Omavaraisuusaste %  50 %  53 %  48 %  59 %  52 %
 Nettovelkaantumisaste %  29 % 28 %  34 %  20 %  34 %

 

Tilinpäätöksen liitetiedoissa on esitetty laajemmin konsernin viiden vuoden tunnuslukuja sekä tunnuslukujen laskentakaavat (liitetieto 30).