Tuloksen ja kannattavuuden kehitys

Digia-konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä katsauskaudella oli 4,5 (8,2) miljoonaa euroa laskien 44,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Kannattavuus (EBIT-%) ennen kertaluonteisia eriä oli 4,6 (8,2) prosenttia.

Digia-konsernin liikevoitto kertaluonteisten erien jälkeen katsauskaudella oli -2,8 (6,9) miljoonaa euroa. Kannattavuus (EBIT-%) kertaluonteisten erien jälkeen oli -2,8 (6,9) prosenttia.

Panostukset kansainväliseen liiketoimintaan rasittivat liiketoiminnan kulurakennetta ja kannattavuutta katsauskaudella.

Konsernin tulos ennen veroja katsauskaudella oli -3,6 (5,6) miljoonaa euroa ja tulos verojen jälkeen oli -4,1 (4,0) miljoonaa euroa. Konsernin osakekohtainen tulos katsauskaudella ennen kertaluonteisia eriä oli 0,15 (0,26) ja kertaluonteisten erien jälkeen -0,20 (0,19) euroa.

Konsernin nettorahoituskulut katsauskaudella olivat 0,8 (1,3) miljoonaa euroa.