Osaketietoa

Osakepääoma ja osakkeet

Osakkeen nimellisarvo on 0,10 euroa. Osakkeiden lukumäärä tilikauden päättyessä oli 20 875 645. 

Digialla oli 31.12.2013 yhteensä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n mukaan 5 034 osakkeenomistajaa.


Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa

Osakkeenomistaja  Osuus osakkeista ja äänistä
 Ingman Group Oy Ab 19,6 %
Jyrki Hallikainen 10,2 % 
 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 9,6 %
 Kari Karvinen 6,0 %
 Matti Savolainen 5,8 %
 NASDAQ OMXBS/Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,6 %
 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 3,6 %
 Nordea Pankki Suomi Oyj (Hallintarekisteröity) 1,4 %
 Etola Oy 1,0 %
Juha Varelius 0,9 %
 

Osakkeenomistuksen jakautuminen suuruusluokittain 31.12.2013

Osakkeiden lukumäärä Osuus omistuksista Osuus osakkeista ja äänistä
1 – 100  23,2 %

0,4 %

101 – 1 000 58,8 % 6,4 %
1 001 – 10 000 16,2 % 10,4 %
10 001 – 100 000 1,3 % 9,7 %
100 001 – 1 000 000 0,4 % 21,9 %
1 000 001 – 4 000 000 0,1 % 51,2 %

 

Osakkeenomistuksen sektorijakauma 31.12.2013

  Osuus omistuksista Osuus osakkeistaja äänistä
Yritykset  4,2 %  24,1 %
Rahoitus ja vakuutus  0,2 % 2,5 %
 Julkisyhteisöt  0,1 % 13,2 %
 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt  0,3 % 0,9 %
 Kotitaloudet 94,7 % 51,8 %
 Ulkomaat 0,6 % 7,5 %