Emoyhtiön liitetiedot

1. Liikevaihto

Liikevaihdon jakautuminen

€ 000 2013 2012
Konsernin hallintopalvelut 7 110 9 159
Yhteensä 7 110 9 159