Emoyhtiön liitetiedot

10. Sijoitukset


€ 000 
Sijoitukset
tytäryhtiöosakkeisiin

Muut osakkeet
ja osuudet

Yhteensä 2013
Yhteensä 2012
Hankintameno 1.1. 114 118 606 114 724 114 697
Lisäykset - - 30
Vähennykset -505 - -505 3
Hankintameno 31.12. 113 613 606 114 219 114 724
         
Kirjanpitoarvo 1.1. 114 118 606 114 724 114 697
Kirjanpitoarvo 31.12. 113 613 606 114 219 114 724
         

Erittely muista osakkeista ja osuuksista

Konserniyritykset
           Kotipaikka

             Kotimaa
   
Omistusosuus

Osuus äänivallasta
Digia Hong Kong Ltd Hong Kong Kiina 100 % 100 %
Digia Estonia  Oü Tallinna Viro 100 % 100 %
Digia Sweden AB Tukholma Ruotsi 100 % 100 %
Digia Finland Oy Helsinki Suomi 100 % 100 %
Digia Norway AS Oslo Norja 100 % 100 %
Digia USA Inc. San Jose Yhdysvallat 100 % 100 %
Digia Germany GmbH Berliini Saksa 100 % 100 %
         

 

Muut osakkeet ja osuudet

€ 000
Kiinteistö Oy Rukan Kuukkeli 62
Kytäjä Golf Oy 39
Vierumäki Golf Oy 17
Vierumäki Golf Club Oy 35
Vierumäen Loma-aika Oy 138
Vierumäen Kuntoharju Oy 270
Rikunniemen Huolto Oy 6
Tahko Golf Club Oy 39
Yhteensä 606