Emoyhtiön liitetiedot

11. Lyhytaikaiset saamiset

€ 000 2013  2012
Saamiset saman konsernin yrityksiltä    
    Myyntisaamiset - 48
    Siirtosaamiset 53 4 046
    Lainat 1 454 1 454
Muut saamiset 258 291
Siirtosaamiset 541 361
Yhteensä 2 306 6 200