Emoyhtiön liitetiedot

13. Pitkäaikainen vieras pääoma

€ 000 2013  2012
Lainat rahoituslaitoksilta 12 000 12 000
Yhteensä 12 000 12 000