Emoyhtiön liitetiedot

14. Lyhytaikainen vieras pääoma

€ 000 2013 2012
Korollinen    
    Lyhytaikaiset korolliset velat 3 000 5 000
    Velat saman konsernin yrityksille    
       Lainat 55 955 56 057
Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 58 955 61 057
     
Velat saman konsernin yrityksille    
Ostovelat - -
Siirtovelat 4 307 5 515
Muille    
    Ostovelat 173 160
    Muut velat 199 71
    Siirtovelat 530 1 152
Koroton lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 5 209 6 898
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 64 163 67 955
     

Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat vuosilomapalkan jaksotuksesta, jaksotetuista palkka- ja palkkiovarauksista.