Emoyhtiön liitetiedot

15. Vastuusitoumukset

Leasingvuokravastuut 

€ 000 2013 2012
Alkaneella tilikaudella maksettavat 229 254
Myöhemmin maksettavat 268 342
Yhteensä 498 596
     

Muut vuokravastuut

€ 000 2013 2012
Alkaneella tilikaudella maksettavat     3 672 2 589
Myöhemmin maksettavat 2 372 2 424
Yhteensä              6 044 5 013
     

Velkojen vakuudeksi annetut kiinnitykset ja osakkeet

€ 000 2013 2012
 Rahoituslaitoslainat  15 000 17 000
 Yrityskiinnitykset  57 200 57 200
 Pantatut osakkeet, kirjanpitoarvo 111 452 111 452
     

Muut vastuut

€ 000      
2013 2012
Omasta puolesta annetut vakuudet    
Muut     518 656
Yhteensä                                        518 656