Emoyhtiön liitetiedot

2. Liiketoiminnan muut tuotot

€ 000 2013 2012
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 9 -
Muut 31 34
Yhteensä 40 34