Emoyhtiön liitetiedot

3. Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat tiedot

€ 000 2013 2012
Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot 647 766
Muut palkat ja palkkiot 2 396 2 504
Eläkevakuutusmaksut 441 482
Muut henkilöstökulut 107 88
Yhteensä 3 592 3 840
     
Henkilöstön määrä 31.12. 2013 2012
Johto ja hallinto 40 37
Yhteensä 40 37