Emoyhtiön liitetiedot

5. Tilintarkastajien palkkiot

€ 000 2013 2012
Tilintarkastus 124 139
Muut lakisääteiset toimeksiannot - -
Veroneuvonta 9 5
Muut palvelut 44 95
Yhteensä 177 239