Emoyhtiön liitetiedot

6. Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot

€ 000 2013 2012
Korko- ja rahoitustuotot saman konsernin yrityksiltä 7 14
Korko- ja rahoitustuotot muilta 104 11
Yhteensä 111 25
     

Rahoituskulut

€ 000 2013 2012
Korkokulut konserniyrityksille 633 750
Korkokulut muille yrityksille 374 531
Lainojen hoitokulut 148 88
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista 500 -
Muut rahoituskulut 97 285
Yhteensä 1 752 1 653