Emoyhtiön liitetiedot

7. Tuloverot

€ 000 2013 2012
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -71 -
Tuloverot satunnaisesta toiminnasta 0 596
Yhteensä -71 596
     

Jaksotuseroista sekä kirjanpitoarvojen ja verotuksellisten arvojen välisistä väliaikaisista eroista johtuvat laskennalliset verosaamiset on olennaisuuden periaatetta noudattaen jätetty kirjaamatta taseeseen. Laskennallisten verosaamisten määrä tilikauden päättyessä on 247 471,83 euroa.