Emoyhtiön liitetiedot

9. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet
€ 000


Maa- ja
vesialueet


Rakennukset ja rakennelmat

 

Koneet

ja kalusto

Yhteensä 2013  

Yhteensä 2012
Hankintameno 1.1. 17 162 1 848 2 027 2 027
Lisäykset - - - - -
Vähennykset - - - - -
Hankintameno 31.12. 17 162 1 848 2 207 2 027
           
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. - -78 -1 838 -1 916 -1 896
Poistot - -7 -4 -10 -22
Arvonalentumiset - - - 0 -
Vähennykset - - - 0 -
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. - -85 -1 842 -1 927 -1 918
           
Kirjanpitoarvo 1.1. 17 84 9 111 131
Kirjanpitoarvo 31.12. 17 77 5 100 111