Emoyhtiön tuloslaskelma (FAS)

 Liitetieto

1.1.–31.12.2013

1.1.–31.12.2012

Liikevaihto

1

7 110 000,00 9 159 000,00
       

Liiketoiminnan muut tuotot

2

40 140,00 33 545,00

Henkilöstökulut

3

-3 591 669,82 -3 840 315,70

Poistot ja arvonalentumiset

4

-1 150 826,89 -1 005 585,11

Muut liiketoiminnan kulut

5

-2 688 698,17 -2 561 244,22

 

 

-7 391 054,88

-7 373 600,03

 

 

 

 

Liikevoitto

 

-281 054,88 1 785 399,97

 

 

 

 

Rahoitustuotot ja -kulut

6

-1 640 289,73 -1 628 534,60

 

 

 

 

Tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja

 

-1 921 344,61 156 865,37

 

 

 

 

Satunnaiset erät

 

0,00 3 997 876,52

 

 

 

 

Voitto ennen veroja

 

-1 921 344,61 4 154 741,89

 

 

 

 

Tuloverot

7

70 513,72 -596 377,68

 

 

 

 

Tilikauden voitto

 

-1 850 830,89 3 558 364,21