Konsernin liitetiedot

1. Segmentti-informaatio

Digia siirtyi vuoden 2012 alusta alkaen raportoimaan ainoastaan yhtä liiketoiminta-aluetta.

Liikevaihdon jakautuminen asiakkaan sijainnin mukaan

€ 000

2013 

2012

Suomi 78 798 79 831
Muut maat 20 942    20 617
Yhteensä 99 740 100 448
     

Liikevaihdon jakautuminen toiminnoittain

€ 000                                                              2013  2012
 Työmyynti  55 372  60 233
 Lisenssimyynti  40 971  36 549
 Muut myynti  3 398  3 666
 Yhteensä  99 740  100 448