Konsernin liitetiedot 

10. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

€ 000

2013

2012

Palkat

52 525 54 028

Eläkekulut, maksupohjaiset järjestelyt

8 374 8 361

Osakeperusteiset maksut

292 133

Muut henkilösivukulut

3 420 2 889

Yhteensä

64 612 65 411
     

Konsernin henkilökunta keskimäärin tilikaudella 

2013

2012

Liiketoiminnat

892 981

Hallinto ja johto

47 44

Yhteensä

939 1 025
     

Tiedot johdon työsuhde-etuuksista ja lainoista esitetään liitetiedossa 28 Lähipiiritapahtumat.