Konsernin liitetiedot

11. Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoitustuotot

€ 000

2013

2012

Korkotuotot rahavaroista

8 29

Korkotuotot myyntisaamisista

3 5

Osinkotuotot muista sijoituksista

10 10

Valuuttakurssivoitot

277 47

Muut rahoitustuotot

5 28

Yhteensä

304 119
     


Rahoituskulut

€ 000

2013

2012

Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon arvostettavista rahoituslainoista

438 646

Korkokulut ostoveloista

10 4

Lainojen hoitokulut

319 235

Valuuttakurssitappiot

248 360

Muut rahoituskulut

72 156
Yhteensä 1 088 1 400