Konsernin liitetiedot

12. Tuloverot

€ 000

2013

2012

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot

529 1 473

Edellisten tilikausien verot

-53 -16

Laskennalliset verot

-14 122

Yhteensä

461 1 579
     

Tuloslaskelman verokulut ja konsernin kotimaan verokannalla (24,50 prosenttia) laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma:

€ 000

2013

2012

Tulos ennen veroja

-3 606 5 603

 

   

Verot laskettuna kotimaan verokannalla

-883 1 373

Ulkomaisten tytäryritysten poikkeavat verokannat

58 60

Verovapaat tulot

-89 -33

Vähennyskelvottomat kulut

1 678 136

Kirjaamattomat laskennalliset verosaamiset verotuksellisista tappioista

- -

Muut erät

-249 60

Verot aikaisemmilta tilikausilta

-53 -16

Yhteensä

461 1 579

 

   

Tilikauden verot tuloslaskelmassa

461 1 579