Konsernin liitetiedot

13. Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva kauden voitto verojen jälkeen kauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotettua keskiarvoa laskettaessa vähennetään yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon osakeoptioiden laimentava vaikutus. Osakeoptioilla on laimentava vaikutus, kun osakeoptioiden merkintähinta on alempi kuin osakkeen käypä arvo.

 

2013 

2012

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto (€ 000)

-4 067 4 024

 

   

Osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana

20 808 855 20 763 388

Osakeoptioiden laimennusvaikutus

- -

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana

20 808 855 20 763 388

 

   

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EUR/osake)

-0,20 0,19

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos (EUR/osake)

-0,20 0,19