Konsernin liitetiedot

16. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2013 aikana: 

 € 000 1.1.2013

Kirjattu
tulos-laskelmaan

Kirjattu
omaan pääomaanKurssierot

Ostetut /
myydyt tytäryritykset31.12.2013

Laskennalliset verosaamiset:

 

 

 

 

 

 

Varaukset

132 -77 - - - 55

Vahvistetut
tappiot

6 -6 - - - 0

Muut erät

397 -81 - - - 316

Yhteensä

535 -164 - - - 371
             
€ 000 1.1.2013

Kirjattu
tulos-laskelmaan

Kirjattu
omaan pääomaan

Kurssierot Ostetut /
myydyt tytäryritykset 
31.12.2013

Laskennalliset verovelat:

           

Yhdistely-
toimenpiteistä

402 -194 - - - 208

Muut erät

237 16 - - - 253

Yhteensä

639 -178 - - - 461
             

Laskennallisten verojen muutokset vuoden 2012 aikana:

 € 000 1.1.2012

Kirjattu
tulos-
laskelmaan

Kirjattu
omaan pääomaanKurssierot

Ostetut /
myydyt tytäryritykset31.12.2012

Laskennalliset verosaamiset:

 

 

 

 

 

 

Varaukset

213

-81

-

-

-

132

Vahvistetut tappiot

432

-426

-

-

-

6

Muut erät

145

252

-

-

-

397

Yhteensä

790

-255

-

-

-

535

           


€ 000


1.1.2012
Kirjattu
tulos-
laskelmaan
Kirjattu
omaan
pääomaan


Kurssierot
Ostetut /
myydyt
tytäryritykset


31.12.2012

Laskennalliset verovelat:

 

 

 

 

 

 

Yhdistely-
toimenpiteistä

529

-127

-

-

-

402

Muut erät

243

-5

-

-

-

237

Yhteensä

772

-133

-

-

-

639