Konsernin liitetiedot

17. Myyntisaamiset ja muut saamiset

€ 000

2013

2012

Myyntisaamiset ja muut saamiset

   

  Myyntisaamiset

14 907 13 760

  Saamiset pitkäaikashankkeista asiakkailta

1 274 1 440

  Vuokravakuustalletukset

228 373

  Tilikauden tuloksen verosaaminen

533 1 192

  Siirtosaamiset

3 196 2 434

  Muut saamiset

309 220

Myyntisaamiset ja muut saamiset yhteensä

20 448 19 419
     

€ 000

2013

2012

Erääntymättä olevat myyntisaamiset

13 408 12 299

1–30 päivää erääntyneet myyntisaamiset

1 278 972

31–60 päivää erääntyneet myyntisaamiset

70 257

Yli 60 päivää erääntyneet myyntisaamiset

150 232

Yhteensä

14 907 13 760
     

Tilikauden 2013 tilinpäätöksessä luottotappioiden määrä oli yhteensä 0,01 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä luottotappioiden määrä oli yhteensä 0,1 miljoonaa euroa. Myyntisaamisten ja vuokratakuutalletusten kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Niiden tasearvot vastaavat parhaiten sitä rahamäärää, joka on luottoriskin enimmäismäärä. Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät liittyvät lakisääteisten vakuutusmaksujen jaksotuksiin sekä muihin jaksotettuihin kuluihin.