Konsernin liitetiedot

18. Rahavarat

€ 000

2013

2012

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat

   

  Korkorahasto-osuudet

324 319

  Pankkitilit

6 130 7 965

Yhteensä

6 454 8 283