Konsernin liitetiedot

19. Omaa pääomaa koskevat liitetiedot

 

Osakkeiden
lukumäärä

Osakepääoma

 (€ 000)

1.1.2012

20 875 645

2 088

Uusmerkintä

-

-

31.12.2012

20 875 645

  2 088

     
 

Osakkeiden
lukumäärä

Osakepääoma

 (€ 000)

1.1.2013

20 875 645

2 088

Uusmerkintä

-

-

31.12.2013

20 875 645

2 088
     

Osakkeiden enimmäismäärä on 48 miljoonaa kappaletta (48 miljoonaa kappaletta 2012). Kaikilla osakkeilla on samat oikeudet. Osakkeiden nimellisarvo on 0,10 euroa per osake ja konsernin enimmäisosakepääoma on 4,8 miljoonaa euroa (4,8 miljoonaa euroa 2012). Kaikki liikkeelle lasketut osakkeet on maksettu täysimääräisesti. Yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä
hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita. Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä vastaa 0,3 prosenttia osakkeiden lukumäärästä.

Ylikurssirahasto koostuu osakemerkinnässä osakkeesta maksetusta nimellisarvon ylittävästä määrästä. Muu rahasto on muodostunut hankittujen liiketoimintojen käypään arvoon arvostamisesta konsernitilinpäätöksessä. Muuntoerot -rahasto sisältää ulkomaisten yksikköjen tilinpäätösten muuntamisesta syntyneet kurssierot. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sisältää muut oman pääoman luonteiset sijoitukset ja osakkeiden merkintähinnan siltä osin, kun sitä ei nimenomaisen päätöksen mukaan merkitä osakepääomaan.