Konsernin liitetiedot

 21. Varaukset

Varausten muutokset vuoden 2013 aikana:


€ 000

 

Uudelleen-
järjestelyvaraus

 

Tappiolliset
sopimukset

 


Yhteensä

1.1.2013

727

538 1 264

Varausten lisäykset

371

78 449

Käytetyt varaukset

-652

-341 -993

Käyttämättömien varausten peruutukset

-

- -

31.12.2013

446

275 721


Varausten muutokset vuoden 2012 aikana:


€ 000

 

Uudelleen-
järjestelyvaraus

 

Tappiolliset
sopimukset

 


Yhteensä

1.1.2012

1 967

382

2 349

Varausten lisäykset

1 312

482

1 793

Käytetyt varaukset

-2 552

-326

-2 878

Käyttämättömien varausten peruutukset

-

-

-

31.12.2012

727

538

1 264

 

Uudelleenjärjestelyvaraus

Uudelleenjärjestelyvaraukset liittyvät tilikauden aikana toteutettuihin organisaatiomuutoksiin. Uudelleenjärjestelyvaraus sisältyy taseen siirtovelkojen ryhmään.


Tappiolliset sopimukset

Kiinteähintaisista projekteista muodostetaan tappiovaraus, mikäli käy ilmeiseksi, että projektin valmiiksi saattamiseksi joudutaan tekemään merkittävästi enemmän työtä, kuin mitä projektin myynnin yhteydessä on ennakoitu ja mitä asiakkaalta voidaan sopimuksen perusteella laskuttaa.

Tilinpäätöshetkellä 31.12.2013 oli yhteensä neljä kiinteähintaista projektia, joista on muodostettu tappiovaraus vielä jäljellä olevan työmäärän perusteella.