Konsernin liitetiedot

23. Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat

€ 000

2013

2012

Rahoitusleasingvelat, vähimmäisvuokrien kokonaismäärä

   

  Yhden vuoden kuluessa

670 829

  Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa

762 527

  Yli viiden vuoden kuluessa

- -

 

   

Rahoitusleasingvelat, vähimmäisvuokrien nykyarvo

   

  Yhden vuoden kuluessa

641 797

  Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa

742 514

  Yli viiden vuoden kuluessa

- -

 

   

Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut

49 45

 

   

Rahoitusleasingvelkojen kokonaismäärä

1 383 1 311
     

Rahoitusleasingsopimukset käsittävät IT-laitteita ja ovat 2–4 vuoden mittaisia.