Konsernin liitetiedot

24. Korottomat velat

€ 000

2013

2012

Pitkäaikaiset

   

  Laskennalliset verovelat

481 639

  Muut pitkäaikaiset velat

2 877 4 193

Yhteensä

3 338 4 832

 

   

Lyhytaikaiset, jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat

   

  Ostovelat

3 678 1 779

Yhteensä

3 678 1 779

 

   

Muut lyhytaikaiset korottomat velat

   

  Saadut ennakkomaksut

8 140 8 204

  Siirtovelat

10 699 10 012

  Pakolliset varaukset

275 559

  Verovelka

54 822

  Muut velat

4 150 4 255

Yhteensä

23 319 23 852

Korottomat velat yhteensä

30 334 30 464
     

Lyhytaikaisten korottomien velkojen kirjanpitoarvo on kohtuullinen arvio niiden käyvästä arvosta. Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat vuosilomapalkan jaksotuksesta sekä jaksotetuista palkka- ja palkkiovarauksista.