Konsernin liitetiedot

25. Muut vuokrasopimukset

Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:

€ 000

2013

2012

Yhden vuoden kuluessa

4 789 3 468

Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluessa

3 825 2 833

Yli viiden vuoden kuluessa

- -

Yhteensä

8 614 6 301
     

Konserni on vuokrannut kaikki käyttämänsä tuotanto- ja toimistotilat. Vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin 1–3 vuotta ja normaalisti niihin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Konserni on myös vuokrannut huoltoleasingsopimuksilla autoja. Huoltoleasingsopimusten pituus on normaalisti kolme vuotta.