Konsernin liitetiedot

26. Vastuusitoumukset

€ 000

2013

2012

Omasta puolesta annetut vakuudet

   

   Yrityskiinnitykset

57 200 57 200

   Muut

1 410 2 518

Yhteensä

58 610 59 718
     

Muut vastuusitoumukset liittyvät pääosin TyEL-lainan takausvastuuseen ja tehtyihin takuutalletuksiin.