Konsernin liitetiedot

28. Lähipiiritapahtumat

Osapuolten katsotaan kuuluvan toistensa lähipiiriin, jos toinen osapuoli pystyy käyttämään toiseen nähden määräysvaltaa tai huomattavaa vaikutusvaltaa sen taloutta ja liiketoimintaa koskevassa päätöksenteossa. Konsernin lähipiiriin kuuluvat emoyritys sekä tytäryritykset. Konsernin lähipiiriin kuuluvat myös hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenet.

Toimitusjohtajalle sekä konsernin johdolle on maksettu tilikaudella palkkoja ja palkkioita sisältäen luontaisedut seuraavasti:

€ 000

2013

2012

Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet

990 957
Osakepalkkiot 107 86
Yhteensä 1 097 1 043
     

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle on maksettu palkkoja ja palkkioita vuonna 2013 seuraavasti:

 

 

 € 000

Kyttälä Pertti

Hallituksen puheenjohtaja

38

Ingman Robert

Hallituksen varapuheenjohtaja

51

Ruotsalainen Seppo

Hallituksen jäsen

40

Saarinen Leena

Hallituksen jäsen

76

Karvinen Kari

Hallituksen jäsen

39

Uhari Tommi Hallituksen jäsen 39

Hokkanen Päivi

Hallituksen jäsen

38

Varelius Juha Toimitusjohtaja 327

Yhteensä

 

647
     

Osakepalkkiojärjestelmistä on annettu tarkempi kuvaus liitetiedossa 20 Osakeperusteiset maksut sekä erillisessä selvityksessä yhtiön hallinnointi- ja valvontajärjestelmästä. Lähipiirin kanssa palveluiden myynteihin liittyvät liiketapahtumat olivat yhteensä 57,1 tuhatta euroa (25,7 tuhatta euroa 2012). Tavaroiden ja palveluiden ostoihin liittyvät liiketapahtumat olivat yhteensä 0 euroa (0 euroa 2012). Konsernilla ei ole lähipiirilainoja.