Konsernin liitetiedot

 3. Pitkäaikaishankkeet

Pitkäaikaishankkeista kirjattuja tuottoja sisältyy konsernin liikevaihtoon yhteensä 14,6 miljoonaa euroa vuonna 2013 (11,5 miljoonaa euroa vuonna 2012). Keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista kirjattuja tuottoja sisältyi konsernin tuloslaskelmaan 12,7 miljoonaa euroa 31.12.2013 (10,5 miljoonaa euroa 31.12.2012). Keskeneräisistä pitkäaikaishankkeista saatuja ennakkomaksuja sisältyi taseeseen 2,6 miljoonaa euroa 31.12.2013 (2,7 miljoonaa euroa 31.12.2012).