Konsernin liitetiedot

30. Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut


€ 000

2013


2012


2011


2010


2009

Toiminnan laajuus

 

 

 

 

 

Liikevaihto, € 000

99 740 100 448 121 940 130 825 120 335

  - muutos edelliseen vuoteen, %

-0,7 % -17,6 %

-6,8 %

9 %

-2 %

Bruttoinvestoinnit, € 000

1 598 802 2 733 1 965 1 342

   - % liikevaihdosta

2 %

1 %

2 % 

2 %

1 %

Aktivoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan

-

 

-

-

-

-

  - % liikevaihdosta

0 % 0 %

0 %

0 %

0 %

Henkilöstön määrä 31.12.

938 982

1 175

1 558

1 471

Henkilöstö keskimäärin

939 1 025

1 453

1 508

1 387

 

 

 

 

 

 

Kannattavuus

 

 

 

 

 

Liikevoitto, € 000

-2 822 6 884 -22 168 17 164 -7 796

  - % liikevaihdosta

-3 % 7 %

-18 %

13 %

-6 %

Tilikauden voitto, € 000

-4 067 4 024 -22 452 17 164 -13 664

  - % liikevaihdosta

-4 % 4 %

-18 %

13 %

-11 %

Oman pääoman tuotto, %

-10 % 10 %

-42 %

18 %

-21 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

-4 % 11 % -29 % 19 % -7 %
 
         

Rahoitus ja taloudellinen asema

 

 

 

 

 

Korollinen vieras pääoma, € 000

16 883 19 849 21 872 23 316 30 429

Rahavarat, € 000

6 454 8 283 8 170 9 682 10 469

Nettovelkaantumisaste (Net gearing), %

 

29 %

 

 28 %

34 %

20 %

34 %

Omavaraisuusaste, %

50 % 53 %

48 %

59 %

52 %

Liiketoiminnan rahavirta, € 000

4 855 19 946 8 842 11 066 20 232

Osingot (maksettu)

2 082 2 077 5 577 2 885 1 025

Tulos/osake, eur, laimentamaton

-0,20 0,19

-1,08

0,56

-0,67

Tulos/osake, eur, laimennettu

-0,20 0,19

-1,08

0,56

-0,67

Oma pääoma/osake

1,73 2,01 1,90 3,23 2,79

Osinko/osake (2013 ehdotus)

0,10 0,10

0,10

0,27 0,14

Osinko/tulos

-

53 %

-

48 %

-

Efektiivinen osinkotuotto

3 % 4 %

4 %

5 %

 4 %

Hinta/voitto-suhde (PE)

-

13,79

-

8,98

-

Osakkeen alin kaupantekokurssi

2,65 2,28 2,30 3,38

1,39

Osakkeen ylin kaupantekokurssi

4,34 3,30

5,79

5,89 3,88

Osakkeen keskikurssi

3,19 2,82 3,88 5,01

2,72

Osakekannan markkina-arvo

81 624 54 694 50 519 104 949 71 528

Osakevaihto, kpl

4 095 297 1 652 971 7 135 305 7 260 278 9 123 589

Osakevaihto, %

20 % 8 %

34 %

35 %

45 %

 

         

Osakkeiden osakeantioikaistun lukumäärän painotettu keskiarvo tilikauden aikana on 20 808 855 kappaletta. Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärän painotettu keskiarvo on 20 808 855 kappaletta. Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa on 20 818 273 kappaletta. Yhtiöllä on tilikauden lopussa hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita.