Konsernin liitetiedot

4. Kertaluonteiset kulut

Tilikaudella 2013 kertaluonteisina erinä kirjattiin 0,4 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulu, joka liittyy vuoden lopussa toteutettuun uudelleenorganisointiin.