Konsernin liitetiedot

7. Liiketoiminnan muut kulut

Seuraavassa taulukossa on esitetty viisi merkittävintä liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvää erää:

€ 000

2013

2012

Toimitilakulut

5 051 4 483

IT-kulut

3 342 3 268
Vapaaehtoiset henkilöstökulut 3 465 3 024
Matkustus 1 670 1 866

Myynti ja markkinointi

1 518 1 085

Yhteensä

15 046 13 726