Konsernin liitetiedot

9. Poistot ja arvonalentumiset

€ 000

2013

2012

Poistot hyödykeryhmittäin

   

 

   

  Aineettomat hyödykkeet

1 762

1 810

 

 

 

  Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

   

    Rakennukset

7 7

    Koneet ja kalusto

1 208 1 502

Yhteensä

1 215 1 509

 

   

  Arvonalentumiset

   

    Liikearvojen arvonalentumiset

6 555 0

    Yksilöidyt aineettomat hyödykkeet

445 0

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä

9 977 3 319