Konsernin rahavirtalaskelma (IFRS)

€ 000

1.1.–31.12.2013

1.1.–31.12.2012

 

 

 

Liiketoiminnan rahavirta:

 

 

Tilikauden voitto

-4 067

4 024

Oikaisut tilikauden tulokseen

7 791 8 176

Käyttöpääoman muutos

1 683

 8 072

Maksetut korot

-571

-728

Saadut korot

0

7

Maksetut verot

19

395

Liiketoiminnan rahavirta

4 855

19 946

   

 

Investointien rahavirta:

 

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-1 602 -16 210

Investointien rahavirta

-1 602 -16 210
 

 

 

Rahoituksen rahavirta:

 

 

Maksullinen osakeanti

- -

Omien osakkeiden hankinta

-

-

Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset

-11 500

-5 544

Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset

-9 500

-

Lyhytaikaisten lainojen nostot

6 000 500

Pitkäaikaisten lainojen nostot

12 000

3 500

Maksetut osingot ja muu voitonjako

-2 082 -2 078

Rahoituksen rahavirta

-5 082 -3 623

 

 

 

Rahavarojen muutos

-1 829

113

   

 

Rahavarat tilikauden alussa

8 283

8 170

Rahavarojen muutos

-1 829

113

Rahavarat tilikauden lopussa

6 454

8 283