Laskelma oman pääoman muutoksista

Emoyrityksen omistajille kuuluva osuus


€ 000


Osake-pääoma

 

Uus-

merkintä


Ylikurssi-rahasto


SVOP-
rahasto


Muut rahastot


Muunto-
erot


Kertyneet voitto-
varat

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2012

2 088

0

7 899

35 525

5 204

208

-11 172

39 753

Myytävissä olevat sijoitukset

 

 

 

 

 

 

 

 
Voitot/tappiot käypään arvoon arvostuksesta

-

-

-

-

-

-

-

Tuloslaskelmaan siirretty
määrä

-

-

-

-

-

-

-

Omaan pääomaan kirjattuihin tai sieltä pois siirrettyihin eriin liittyvät verot

-

-

-

-

-

-

-

Tilikauden voitto (+) / tappio (-)

-

-

-

-

-

4 024

4 024

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

-

-

-

-

-

-

 4 024

4 024

Osakepääoman korotus 

-

-

-

-

-

-

Pääoman palautus

-

-

-

-2 077

-

-

-2 077

Omana pääomana suoritettavat
osakeperusteiset liiketoimet

-

-

-

-

-

-

33

33

Käytetyt osakeoptiot

-

-

-

-

-

-

-

-


Laajan tuloslaskelman erät

-

-

-

-

-

345

-

345

    Muut erät

-

-

-

-

-

-

-15

-15

 

-

-

-

-2 077

-

345

18

-1 714
Oma pääoma 31.12.2012

2 088

0

7 899

33 448

5 204

554

-7 129

42 063

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


€ 000


Osake-pääomaUus-
merkintä

Ylikurssi-rahasto


SVOP-
rahasto


Muut rahastot

 
 Muunto-
erot
 
Kertyneet
voitto-
varat
 

Oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2013
2 088

0

7 899

33 448

5 204

554

-7 129

42 063

Myytävissä olevat sijoitukset

 

 

 

 

 

 

 

 

Voitot/tappiot käypään arvoon arvostuksesta

- - - - - - -

Tuloslaskelmaan siirretty
määrä

- - - - - - -

Omaan pääomaan kirjattuihin
tai sieltä pois siirrettyihin
eriin liittyvät verot

- - - - - - - -

Tilikauden voitto (+) / tappio (-)

- - - - - - -4 067

-4 067

Kaudella kirjatut tuotot ja kulut yhteensä

- - - - - - -4 067

-4 067

Osakepääoman korotus

- - - - - - - -

Osingonjako

- - - - - - -2 082 -2 082

Omana pääomana suoritettavat
osakeperusteiset liiketoimet

- - -   - -

183

183

Käytetyt osakeoptiot

- - - - - - -

-

Laajan tuloslaskelman erät

- - - - - -36 -

-36

  Muut erät

- - -

-

- - - -

 

-

-


33 448

-

-36

-1 899

-1 935

Oma pääoma 31.12.2013

2 088

0

7 899

33 448 5 204 518 -13 096   36 061
                 
 

Laskelma vapaasta omasta pääomasta 31.12.

€ 000

2013 Emo

2012 Emo

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

33 448 33 448

Voitto edellisiltä tilikausilta

1 297 -362

Tilikauden voitto

-1 851 3 558

Yhteensä

32 894 36 664