Fokusta tarkennettiin kotona, maailmalla kasvua Qt:sta 

Kotimaassa Digia auttaa asiakkaitaan palveluiden kehittämisessä, toiminnan ohjaamisessa ja tiedon hyödyntämisessä. Kansainvälisesti yhtiö kasvaa Qt-liiketoiminnan kautta.

Digian Suomen liiketoimintaa fokusoitiin 2013 palvelemaan yhä paremmin asiakkaiden liiketoimintatarpeita. Venäjän liiketoiminta lakkautettiin ja Ruotsin liiketoiminta otettiin tiiviimmin kotimaiseen ohjaukseen.

Integraatioliiketoiminta kehittyi suotuisasti ja jatkoi kasvuaan. Alueen kapasiteettia vahvistettiin ja koulutukseen panostettiin. Myös toiminnanohjausjärjestelmien kysyntä oli hyvällä tasolla vuonna 2013, joskin siinä oli toimialakohtaisia eroja. Markkinatilanteesta johtuen asiakkaiden ostokäyttäytymisessä oli edelleen varovaisuutta ja myyntisyklit olivat pitkiä.


Kasvu jatkui tuotepohjaisissa liiketoiminnoissa

Vuonna 2013 Digian tavoite oli jatkaa tuotepohjaisen monistettavan liiketoiminnan kasvattamista. Tavoitteessa onnistuttiin hyvin, sillä tuoteliiketoiminnan osuus Digian liikevaihdosta kasvoi merkittävästi vuoden aikana. Tuoteliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta katsauskaudella oli 41,0 miljoonaa euroa (1-12/2012 36,5 miljoonaa euroa) vastaten 41,1 (36,4) prosenttia.


Digia kansainvälistyi Qt:n avulla

Digian kansainvälisen Qt-liiketoiminnan vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 25 % vuoden 2013 aikana. Panostukset Qt:n tuotekehitykseen söivät kannattavuutta, mutta kysyntä ja tarjouskanta ovat hyvällä tasolla. Erityisen hyvin myynti sujui USA:ssa, Saksassa ja Kiinassa, joiden myyntiorganisaatioita vahvistettiin edelleen.