Vahva kasvun vuosi

Vuosi 2013 oli ensimmäinen täysi 12 kuukauden tilikausi Digian kansainvälisen Qt-liiketoiminnan näkökulmasta. Digia otti liiketoiminnan haltuunsa syyskuussa 2012. Haltuunotto ja sen jälkeen tehdyt kehittämistoimet ovat olleet menestyksellisiä.

Kansainvälinen liiketoiminta on Digian näkökulmasta vahvasti painottunut ohjelmistokehitystyökalujen tuottamiseen ja niiden myyntiin. Keihäänkärkenä on syyskuussa 2012 ostettu Qt-ohjelmistokehitysympäristö. Qt-liiketoiminta muodosti vuonna 2013 19,9 % koko Digian liikevaihdosta.


Globaali markkina, laaja asiakaskunta

Kaupallinen Qt-kehitysympäristö on aktiivisessa käytössä yli 4 000 työpöytä- ja sulautettujen ohjelmistojen asiakasyrityksellä. Asiakkaat edustavat laajaa kirjoa toimialoja, kuten kulutuselektroniikkaa, autoteollisuutta, lentokoneteollisuutta, energiaa, puolustushallintoa ja mediaa. Lisenssimyynnin osalta suurimmat markkina-alueet ovat Yhdysvallat, Saksa ja Japani. Pääosa Qt:n liikevaihdosta koostuu lisenssimyynnistä. Lisenssimäärät ovat olleet kasvussa vuoden 2013 aikana.


Mobiililaitealustojen rooli kasvussa

Digia uskoo, että mobiililaitealustojen rooli ohjelmistokehitysmarkkinoilla korostuu jatkossa entisestään. Siksi Digian vuoden 2013 painopisteenä on ollut Qt-mobiilituen kehittäminen Googlen Android- ja Applen iOS-käyttöjärjestelmille. Nämä on julkaistu vuoden 2013 aikana. Digia uskoo Qt:n olevan kilpailukykyinen ohjelmistokehitysympäristö kaikissa johtavissa käyttöjärjestelmissä.


Tarjoomaa kehitettiin edelleen

Qt-liiketoiminnan näkökulmasta markkinan voi jakaa karkeasti kolmeen osa-alueeseen: työpöytäohjelmistot, sulautetut ohjelmistot ja mobiilisovellukset. Digian asiakkaat ovat yrityksiä, jotka kehittävät omia sovelluksiaan tai tuotteita mainituilla alueilla. Vuoden 2013 aikana Digia on kehittänyt tarjoomaansa kaikilla kolmella alueella. Mobiilituen (iOS, Android) lisäksi Digia on julkaissut uudet tuoteversiot sekä sulautettujen järjestelmien kehittämiseen (Qt Enterprise Embedded) ja mobiilisovellusten kehittämiseen (Qt Mobile). Uudet tuoteversiot sisältävät mainittujen erityisalueiden tarkoituksiin räätälöityjä ominaisuuksia ja vain kaupallisen lisenssin alla saatavia piirteitä.

Uutena tuotealueena vuoden 2013 aikana lanseerattiin myös Qt-pilvipalvelut (Qt Cloud Services), joita kehittäjät voivat käyttää esimerkiksi sovellusten tietojen tallentamiseen ja käyttäjähallintaan. Palveluiden kattavuus laajenee jatkuvasti uusien versioiden myötä. Myös tuotejakelun ja asiakastuen näkökulmasta internet muodostaa entistä vahvemman palvelukanavan uuden asiakasportaalin kautta.Panostuksia myyntiverkostoon

Tuotekehityksen lisäksi vuoden 2013 panostukset ovat kohdentuneet liiketoiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on ollut sekä oman myyntiverkoston että jälleenmyyntiverkoston laajentaminen. Digian omat myyntikonttorit kattavat nyt Euroopan, Pohjois-Amerikan ja Aasian. Uutena myyntikonttorina avattiin vuoden 2013 aikana Shanghai. Omia myyntikonttoreita täydentävät jälleenmyyjät Venäjällä, Japanissa, Puolassa, Kiinassa ja Intiassa. Suunnitteilla on omien myyntikonttoreiden avaaminen Koreaan, Taiwaniin ja Brasiliaan vuoden 2014 aikana.

Vuoden 2013 aikana Qt-liikevaihto kasvoi vertailukelpoisin luvuin aiempaan vuoteen verrattuna 25 prosenttia. Merkittävä osa kasvusta tuli laajentuneen ja tehostuneen myyntitoiminnan ansiosta. Myynnin kehittämistä jatketaan edelleen. Lisäkasvua haetaan jatkossa myös vahvistetun tarjooman kautta.