Tiedon hyödyntämisestä muutoskykyä ja tukea johtamiseen

Jatkuvat ja nopeat muutokset asiakkaiden liiketoimintaympäristössä luovat vahvan kysynnän Digian integraatio- ja analytiikkatarjoomalle.

Oikea informaatio, oikeille henkilöille ja oikeaan aikaan tukee nopeaa strategista päätöksentekoa ja mahdollistaa sekä reagoinnin että ennakoinnin. Hyvä informaatiologistiikka tekee näkyväksi asioita, jotka ennen ovat hukkuneet informaation sekamelskaan.

Integraatiopalvelut olivat vuonna 2013 Digian nopeimmin kasvava liiketoiminta-alue kotimarkkinoilla ja sen asiakastyytyväisyys pysyi korkealla tasolla. Kehittyvät analytiikkapalvelut laajentavat luontevasti alueen tarjoomaa.

 

Asiakasymmärrys ja uudet palvelumallit

Liiketoimintaprosessien verkottuminen ja reaaliaikaisen informaation aika- ja paikkariippumaton hyödyntäminen päätöksenteon tukena korostuvat entisestään Digian asiakkaiden liiketoimintaympäristöissä. Nopeasti kasvavat tietomäärät yhdistettyinä kehittyneisiin integraatio- ja analytiikkaratkaisuihin mahdollistavat entistä paremman kyvyn tunnistaa syy- ja seuraussuhteita ja antavat muutoskyvykkyyttä nopeasykliseen liiketoimintaympäristöön.

Digian vahva asiakasymmärrys, osaaminen ja kokemus integraatioratkaisujen toimittajana, yhdistettynä tuotteistettuun palvelukeskusmalliin ja kattaviin analytiikkaratkaisuihin muodostavat vahvan pohjan alueen liiketoiminnan kasvulle.

 

Tulevaisuudennäkymiä

Asiakkaiden kiinnostus kokonaisvaltaisen palvelun ostamiseen järjestelmätoimitusten sijaan on vahvasti kasvussa. Muita informaatiologistiikan keskeisiä trendejä ovat mm. osallistavat johtamisjärjestelmät, tilannekuvien ja katsausten laajentaminen tulevaisuudennäkymien ennustamiseen ja johtamiseen, käyttäjälähtöinen analytiikka, sovellusten päätelaiteriippumaton mobiilikäyttö ja yksinkertaiset analyysit arjen käytännöissä, sekä eri lähteistä koostettujen laajojen ja monimuotoisten tietomassojen ristiinanalysointi (Big Data).