Toiminnan ohjaamisella kilpailukykyä

Operatiivisen toiminnan ohjaus IT-ratkaisuin mahdollistaa suoritustason parantamisen ja saumattoman asiakaskokemuksen. Sen on lisäksi tuettava uusien asiakaslähtöisten toimintamallien kehittämistä.

Digian asiakkailla on tarve tarjota yhä parempaa asiakaskokemusta edistäviä tuotteita ja palveluja omille asiakkailleen. Tämä edellyttää heiltä ja heidän IT-kumppaniltaan syvää asiakasymmärrystä. Lisäksi he haluavat parantaa toimintansa suoritustasoa ja kustannustehokkuutta.

Digian toiminnanohjauksen ratkaisuilla varmistetaan toiminnan luotettavuus ja saumaton asiakaskokemus. Toiminnanohjauksen tulee tukea koko monikanavaista palveluketjua. Lisäksi sillä parannetaan toiminnan suoritustasoa. Kilpailukyvyn parantamiseen ei välttämättä riitä olemassa olevien prosessien tehostaminen, vaan on luotava valmiuksia uusille toimintamalleille esimerkiksi operatiivisen toiminnan, tuotannon ja henkilöstön ohjauksessa. Muutoskyky tulevaisuuden tarpeita silmälläpitäen edellyttää tietojärjestelmiltä joustavuutta.

 

Kysyntä hyvällä tasolla 2013

Digialla on pitkä kokemus toiminnanohjauksen alueella. Asiakkaat etsivät nopeasti käyttöönotettavia ratkaisuja ja kattavia palveluja. Digian tarjooma kattaa lukuisat toiminnan- ja tuotannonohjauksen vertikaalit, sijoitus- ja varainhallinnan, järjestötoiminnan sekä uutena panostusalueena henkilötyön ohjauksen ja optimoinnin ratkaisut. Tarjooma rakentuu sekä omista ohjelmistotuotteista että kolmannen osapuolen tuotteiden päälle rakennetuista ratkaisuista.

Vuonna 2013 toiminnanohjauksen ratkaisujen kysyntä pysyi hyvällä tasolla, vaikka taloudellinen epävarmuus osin hidastikin asiakkaiden päätöksentekoa.

 

Tulevaisuudennäkymiä

Vahvana trendinä toiminnanohjauksen alueella näkyy pilvipalveluiden kysynnän yleistyminen sekä mobiliteetin kasvava merkitys. Myynnin ja asiakkuudenhallinnan ratkaisuissa pilvipalvelut ovat jo arkipäivää, ja toiminnan- ja henkilöstönohjauksessa kasvava trendi. Digian liiketoiminnan kehitystoimenpiteet on suunniteltu nämä trendit huomioon ottaen.